“Xử lý cán bộ mắc sai phạm, đau xót cũng phải làm”

Báo Điện tử Đài tiếng nói Việt Nam

“Xử lý cán bộ mắc sai phạm, đau xót cũng phải làm”

"Xử lý cán bộ, đồng chí của mình là việc làm đau xót. Nhưng đau xót cũng phải làm, nếu không thì không bao giờ xây dựng được Đảng trong sạch vững mạnh, không bao giờ có được niềm tin trong nhân dân"


N

gày 27/4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Đinh La Thăng theo thẩm quyền. UBKT Trung ương cũng quyết định: Cách chức Bí thư Đảng ủy Tập đoàn PVN nhiệm kỳ 2010-2015 đối với ông Phùng Đình Thực; cách chức Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn PVN nhiệm kỳ 2010-2015 đối với ông Đỗ Văn Hậu; khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Xuân Sơn; cảnh cáo đối với ông Nguyễn Quốc Khánh; Yêu cầu Ban cán sự đảng Bộ Công Thương khẩn trương xem xét kỷ luật hành chính tương ứng đối với các cá nhân trên; Yêu cầu Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương khẩn trương thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn PVN….

UBKT Trung ương cũng quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với ông Lê Hữu Lộc, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định; Đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Thiện, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy theo thẩm quyền; Yêu cầu Ban Thường vụ tỉnh Bình Định và ông Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nghiêm túc kiểm điểm sâu sắc về những khuyết điểm có liên quan…

Ông Lù Văn Que

Tin tưởng tuyệt đối vào sự quyết liệt và nghiêm minh của Đảng

“Những sai phạm của hàng loạt cán bộ gần đây, cho thấy công tác cán bộ còn rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết. ”

Ông Lù Văn Que

Ông Lù Văn Que - Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Trung ương cho rằng, đối với kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, không chỉ bản thân ông mà nhân dân rất ủng hộ, tin tưởng tuyệt đối vào sự quyết liệt và nghiêm minh của Đảng. Những việc làm gần đây của Đảng, Nhà nước trong việc xử nghiêm những sai sót của cán bộ, đảng viên dù ở cấp nào, ngành nào cho thấy sự quyết tâm trong việc củng cố niềm tin của dân đối với Đảng, quyết tâm làm trong sạch đội ngũ cán bộ đảng viên, làm cho Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.

Trong thời gian gây đây, hàng loạt sai phạm trong công tác bổ nhiệm, đề bạt cán bộ ở nhiều bộ, ngành, địa phương, gây sự chú ý đặc biệt của dư luận như vụ Trịnh Xuân Thanh, bổ nhiệm ở Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, gần đây là vụ bổ nhiệm “thần tốc” ở Thanh Hóa, bổ nhiệm thừa cán bộ ở Thái Nguyên, cả nhà làm quan ở Hải Phòng… Và giờ đây là kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về những sai phạm, thậm chí rất nghiêm trọng của hàng loạt cán bộ Tập đoàn PVN nhiệm kỳ 2010-2015; cán bộ lãnh đạo tỉnh Bình Định... cho thấy công tác cán bộ gần đây còn rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết.

Đảng ta cũng nhấn mạnh trong Nghị quyết Trung ương 4, công tác cán bộ là then chốt của mọi then chốt và nhận định rõ, trong thời gian qua việc xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm còn nương nhẹ, nể nang, thiếu cương quyết.

Ông Lù Văn Que trong một Hội nghị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Cùng với đó, trong thời gian qua việc Đảng, Nhà nước kiên quyết trong việc chỉ ra các sai phạm và việc xử lý các vi phạm của cán bộ, Đảng viên không có “vùng cấm” cho thấy Đảng ta đã nhìn thẳng vào sự thật và bắt đầu “công cuộc” làm trong sạch đội ngũ cán bộ, làm trong sạch Đảng, củng cố niềm tin đối với nhân dân.

Đây cũng là hành động thiết thực trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XII, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4. Trong Nghị quyết Trung ương 4, Đảng ta đã nhấn mạnh việc kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, thực sự là cán bộ của dân, phục vụ nhân dân.

Công tội phải được công khai, kỷ luật thích đáng, đúng người đúng tội

“Những sai phạm của hàng loạt cán bộ gần đây, cho thấy công tác cán bộ còn rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết. ”

Ông Lù Văn Que

“Tôi cho rằng sắp tới đây sẽ là việc làm thường xuyên, quyết liệt của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Có như vậy mới có tác động đến những người giữ các trọng trách quan trọng và tất cả cán bộ, đảng viên, kể cả người dân phải có trách nhiệm hơn với mỗi việc mình làm”- ông Lù Văn Que nói.

Theo ông Lù Văn Que, với những người chức vụ càng cao, phải càng xử lý nghiêm minh mới đủ sức răn đe. “Việc này có thể là rất đau xót vì phải xử lý đồng chí của mình, nhất là đồng chí đã được tôi luyện qua nhiều thử thách, được Đảng, Nhà nước tin cậy giao phó các trọng trách. Nhưng đau xót cũng phải làm, nếu không thì không bao giờ xây dựng được Đảng trong sạch vững mạnh, không có được niềm tin trong nhân dân”.

Việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Đinh La Thăng theo thẩm quyền, ông Que cho rằng, đây cũng khẳng định quyết tâm của Đảng trong việc xử lý các sai phạm của cá nhân, tập thể, bất kể người đó là ai.

“Người dân chúng tôi rất hoan nghênh kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tôi cũng như người dân đang rất trông chờ vào quyết định của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng trong việc xử lý tiếp theo. Công tội phải được công khai rõ ràng, kỷ luật thích đáng, đúng người đúng tội, không có "vùng cấm" trong xử lý vi phạm, tạo sự tin tưởng tuyệt đối trong nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và pháp luật của Nhà nước”- ông Que nói./.